Editorial Team

Editor In Chief

Toto Supartono
         
Universitas Kuningan, Indonesia

Managing Editor

Nunu Nugraha
        
Universitas Kuningan, Indonesia  

 

Editorial Board

Anna Fitri Hindriana
         
Universitas Kuningan, Indonesia

Roer Eka Pawinanto
         
Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

 

Sandy Bhawana Mulia
         
Politeknik Manufaktur Bandung, Indonesia


Suwari Akhmadian
         
Universitas Kuningan, Indonesia

Trisiani Dewi Hendrawati
         
Politeknik Sukabumi, Indonesia


Erlan Darmawan
         
Universitas Kuningan, Indonesia


Yayan Suryana
         
Universitas Kuningan, Indonesia

 

SettingsCopyeditor

Harun Al Rasyid
Universitas Kuningan.