Editorial Team

Editor In Chief

Toto Supartono
[ ]  [  ]  [  ]
Universitas Kuningan, Indonesia

Managing Editor

Nunu Nugraha
[ ]  [  ]  [  ]
Universitas Kuningan, Indonesia  

 

Editorial Board

Anna Fitri Hindriana
[ ]  [  ]  [  ]
Universitas Kuningan, Indonesia

Roer Eka Pawinanto
[ ]  [  ]  [  ]
Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

 

Sandy Bhawana Mulia
[ ]  [  ]  [  ]
Politeknik Manufaktur Bandung, Indonesia


Suwari Akhmadian
[ ]  [  ]  [  ]
Universitas Kuningan, Indonesia

Trisiani Dewi Hendrawati
[ ]  [  ]  [  ]
Politeknik Sukabumi, Indonesia


Erlan Darmawan
[ ]  [  ]  [  ]
Universitas Kuningan, Indonesia


Yayan Suryana
[ ]  [  ]  [ 
Universitas Kuningan, Indonesia

 

SettingsCopyeditor

Harun Al Rasyid
Universitas Kuningan.